Avtal och priser

Nya allmänna avtalsvillkor för fjärrvärmeleveranser till konsumenter

Branschorganisationen Energiföretagen Sverige har tillsammans med Konsumentverket reviderat de allmänna avtalsvillkoren för fjärrvärmeleveranser till konsumenter. 

Varför nya villkor?

Den senast ändringen av villkoren gjordes 2010 efter att fjärrvärmelagen trätt i kraft. Det har även skett regelförändringar. För det första har fjärrvärmelagens bestämmelser om vad ett fjärrvärmeavtal ska innehålla ändrats och utvidgats.  För det andra har Energimarknadsinspektionen kompletterat fjärrvärmelagen med föreskrifter och allmänna råd om mätning. rapportering och debitering av fjärrvärmeleveranser. Det har också funnits ett behov av att förtydliga villkoren för att de ska bli enklare att tolka och tillämpa. 

De nya avtalsvillkoren börjar gälla 2018-05-23.

Till höger på sidan under Mer information kan du läsa om varför de nya villkoren ändras och vilka förändringar som gjorts.

 

 

Kontakt för sidan: Kundcenter