Fakta om fjärrvärmenätet

  • Antalet fjärrvärmeanslutna (2015-02-28): 1140 småhus och 150 stora kunder 
  • Värmen produceras av spillvärme från SSAB. 
  • Spillvärmen består av koksgas och hyttgas.
  • Kulvertnätet är cirka 86 km, och innehåller ca 2100 kbm fjärrvärmevatten. 
  • Max effekt i nätet 35 MW 
  • Max framledningstemperatur 116 grader
  • Min framledningstemperatur 80 grader 
  • Börvärde differens tryck 4 bar 
  • Säkerhet i värmeleveransen 98 % 
  • Nätförluster cirka 13%


Reservpannor
RC Folkegatan10MW eldningsolja
RC Ramdalen, 9MW eldningsolja
Panna 5, 16MW eldningsolja

Kontakt för sidan: Kundcenter 

Kontakta oss

Oxelö Energi
Besöksadress
Sjögatan 28
613 81 Oxelösund

Öppettider
Måndag: 8.00-17.00
Tisdag-fredag: 8.00-14.30
Lunchstängt: 12.00-13.00

Kundcenter
Telefon: 0155-388 40
Växel: 0155-388 00
kundcenter@remove-this.oxelosund.remove-this.se