Fjärrvärme

NKI-enkät fjärrvärme

Vi behöver din hjälp att bli en ännu bättre fjärrvärmeleverantör

Vi på Oxelö Energi vill kunna ta hand om dig som fjärrvärmekund på bästa sätt. Därför vill vi gärna veta vad du tycker genom att svara på ett antal frågor. Du kan svara helt anonymt. Ta chansen och berätta vad du tycker så hjälper du oss att kunna bli bättre.

Du svarar genom att markera det omdöme du vill ge. Om du av någon anledning inte kan ge ett omdöme inom de områden vi ber dig betygsätta, så fyller du i ”Ingen åsikt”.

Det är viktigt att du svarar oavsett om du är nöjd eller missnöjd. Först då kan vi göra riktiga jämförelser och se vad som eventuellt behöver förbättras
Fråga 1
Frågor markerade med * är obligatoriska. Om du av någon anledning inte kan ge ett omdöme inom de områden vi ber dig betygsätta, så fyller du i ”Ingen åsikt”.
Vad tycker du om fjärrvärme vad gäller...?
Pris*
Driftsäkerhet*
Miljöpåverkan*
Med värme avses till exempel att det blir tillräckligt varmt inomhus på vintern och att du inte behöver vänta länge på att vattnet ska bli varmt i kranen.
Värme*
Service och Kundbemötande*
Fråga 2
Vilket är ditt sammanfattande omdöme om din fjärrvärmetjänst, totalt sett?*
Fråga 3
Vad tycker du om om fjärrvärme jämfört med andra uppvärmningsalternativ som till exempel luftvärmepump, oljeeldning eller direktel?
Pris*
Driftsäkerhet*
Miljöpåverkan*
Värme*
Service och kundbemötande*
Fråga 4
Hur lätt tycker du det är att få kontakt med Kundcenter vid en eventuell felanmälan?*
Fråga 5
Hur lätt tycker du det är att förstå den faktura du får?*
Fråga 6
Har du service avtal?*
Hur nöjd är du med ditt serviceavtal vad gäller...?
Pris
Servicebesök
Åtgärd efter felanmälan
Väntetid vid felavhjälpning
Personalens bemötande
Fråga 7
Känner du till fjärrvärmebranschens certifieringssystem för kundrelationer, så kallat Reko fjärrvärme?*
Fråga 8
Har du installerat fjärrvärme eller bytt värmeväxlare (i Oxelö Energis regi) inom de senaste 5 åren?*
Hur nöjd är du totalt sett med fjärrvärmeinstallationen eller byte av värmeväxlaren (i Oxelö Energis regi)?
Fråga 9
När du installerade fjärrvärme, hur väl tycker du det fungerade från start?*
Fråga 10
Skulle du kunna rekommendera fjärrvärme som uppvärmningsalternativ till någon annan?*
Fråga 11
Hur nöjd är du totalt sett med Oxelö Energi som leverantör av din fjärrvärme?*
Fråga 12
Är du företagskund eller privatkund?*

Stort tack för din medverkan!

Om du vill vara med i utlottningen av tio biobiljetter, uppge namn och adress så att vi kan kontakta dig.
(Du kan självklart vara anonym, skicka då in dina svar utan namn och adress).