Tryggare hantering av dina personuppgifter

Från och med 25 maj gäller en ny lag om inom hela EU som styr hur personuppgifter får behandlas. Den heter GDPR (General Data Protection Regulation) och styr hur och vem som får behandla personuppgifter. GDPR ersätter PUL, personuppgiftslagen. Företagen måste nu vara tydligare med vilka personuppgifter som behandlas och varför. Du som kund får också större möjlighet att påverka om och hur dina personuppgifter ska sparas. Här kan du läsa Oxelö Energis "Riktlinje för integritetsskydd"