Våra verksamheter

Våra verksamhetsområden omfattar tjänster inom el, fjärrvärme, renhållning, stadsnät, vatten och avlopp.

Kontakt för sidan: Kundcenter 

Kontakta oss

Jonny Jakobsson
Chef vatten/avlopp
Telefon: 0155- 388 48

Nils Rönnkvist
Chef el/stadsnät
Telefon: 0155- 383 08

Tommy Englund
Driftchef fjärrvärme
Telefon: 0155-383 17

Patrik Andersson
Driftchef renhållning
Telefon: 0155-383 19