Vattenledning

Förnyelse av vattenledning på Sundsörsvägen, Frösängsvägen och Alstigen. Under vecka 19 till 22 arbetar Oxelö Energi med ny vattenledning(relining). Grävningsarbete utförs och framkomligheten kan påverkas. Ventiler kommer att stängas av, missfärgat vatten kan förekomma. Berörda fastigheter informerade.

Driftinformation stadsnät

Aktuell driftinformation för stadsnätet hittar du här