Driftinformation

Vet du om att du kan få information om driftstörningar via sms? Läs mer här om hur du registrerar dig.

Renovering av VA-ledningar på Mastvägen, Femörevägen och Bäringsvägen

2019-03-15
Måndag 18 mars påbörjas renoveringsarbetet av vatten- och avloppsledningar på Mastvägen, Femörevägen och Bäringsvägen. Renoveringen görs för att säkra framtida vattenleveranser. Arbetet beräknas pågå cirka en månad.

Störningar i trafiken
Infarten från Femörevägen till Bäringsvägen kommer att stängas av och tillfällig infart till Bäringsvägen blir istället via Femöresundsvägen. Arbetet kommer att pågå mellan 7.30 och 15.30, vilket vi hoppas underlättar för dig att ta dig till och från skola och arbete. Vi kommer att ta största möjliga hänsyn till dig som påverkas av arbetet och ber om överseende om arbetet medför störningar. Arbetet är dock nödvändigt för att få ett väl fungerande vatten- och avloppsnät.

Driftinformation stadsnät

Har du problem med dina tjänster via stadsnätet men inte hittar  information om driftstörningar här, kontakta din tjänsteleverantör. Tryck här för mer info