Elavbrott

2019-05-21 Morgonens strömavbrott i centrala Oxelösund är nu åtgärdat, orsaken var ett fel på en högspänningskabel. 

Driftinformation

Vet du om att du kan få information om driftstörningar via sms? Läs mer här om hur du registrerar dig.

Renovering av VA-ledningar på Mastvägen, Femörevägen och Bäringsvägen

2019-04-15

Det pågående renoveringsarbetet med vatten-och avloppsledningarna på Femörevägen, Mastvägen och Bäringsvägen är något försenat. Vattenledningarna är nu renoverade och arbete pågår med att färdigställa marken efter tidigare grävarbete samtidigt som arbetet med renovering av avloppsledningarna fortsätter. Ytterligare grävarbete kommer att ske på Bäringsvägen med riktning från Femörevägen.

Störningar i trafiken
Infarten från Femörevägen till Bäringsvägen kommer att stängas av och tillfällig infart till Bäringsvägen blir istället via Femöresundsvägen. Arbetet kommer att pågå mellan 7.30 och 15.30. Vi kommer att ta största möjliga hänsyn till dig som påverkas av arbetet och ber om överseende om arbetet medför störningar. Arbetet är dock nödvändigt för att få ett väl fungerande vatten- och avloppsnät.