Driftinformation vatten, el och fjärrvärme

För närvarande har vi inga driftstörningar gällande vatten, el och fjärrvärme.

Driftinformation stadsnät

Aktuell driftinformation för stadsnätet hittar du här