Vissa fraktioner stängda på grund av ombyggnad på återvinningscentralen.

Under vecka 15 och 16 pågår arbete med ombyggnation på återvinningscentralen. Det medför att det inte går att slänga förpackningar av glas, papper,...

Läs mer

Återbruk på gång i Oxelösund

Full aktivitet råder på återvinningscentralen. En ombyggnation ska ge ett bättre flöde för biltrafiken och ett efterlängtat återburk är...

Läs mer

Earth Hour

Lördag 25 mars 20.30-21.30 är det dags igen för den årliga globala manifestationen Earth Hour. Visa att du värnar om jordens resurser genom att släcka...

Läs mer

Världsvattendagen 22 mars

Många i Sverige tar rent och friskt vatten för givet. I samband med Världsvattendagen uppmärksammar Oxelö Energi tillsammans med Svenskt Vatten värdet...

Läs mer

Framtidens gatubelysning

Under 2017 provar Oxelö Energi på uppdrag av Oxelösund kommun, ett nytt system, ”Citytouch” för de nysinstallerade gatljusen längs med Fiskhamnsvägen....

Läs mer

SSAB utreder fossilfri produktion

SSAB har startat en utredning angående en eventuell avveckling av masugnarna och koksverket alternativt att behålla nuvarande struktur. Projektet har...

Läs mer

Låt någon återvinna dina gamla glasögon.

På återvinningscentralen, Föreningsgatan, finns nu möjlighet att lämna in glasögon för återvinning. Insamlingen sker i samarbete med Lions i...

Läs mer

2 februari- internationella våtmarksdagen

Internationella våtmarksdagen markerar dagen för antagandet av konventionen om våtmarker, som togs 2 februari 1971. Överenskommelsen kom till för att...

Läs mer

Halverat matavfall i Ramdalsskolan med hjälp av EKOvågen

Ramdalsskolan och Breviksskolan deltog i projektet EKOvågen där matavfallet vägdes under en två terminer, detta för att minska mängden skolmat som...

Läs mer

Försenad leverans av 80-liters kärl

Leveransen av de nya 80-liters kärlen är försenad vilket innebär att de kunder som beställt dessa mindre kärl tillsvidare behåller sina gamla kärl....

Läs mer