Ändringar i elnätsfakturorna från 1 januari 2018

Riksdagen har beslutat att från och med årsskiftet ska energiskatten flyttas över från elhandelsföretagen till elnätsföretagen. Bakgrunden till beslutet är en anpassning till EU:s stadsstödsregler. Energiskatten som idag faktureras av av det elhandelsbolag du själv valt kommer istället att faktureras av Oxelö Energi. Enligt beslut i riksdagen höjs energiskatten med 0,5 öre/kWh exklusive moms från och med 1 januari 2018. Den nya energiskatten blir 33,1 öre /kWh (exklusive moms), 41,38 öre/kWh (inklusive moms).