Arbete påbörjas vecka 37 med att byta ut vattenmätare

Från vecka 37 och en bit in i november kommer drygt 600 hushåll att få sina vattenmätare utbytta. Berörda VA-kunder meddelas via brev. Arbetet sker dels med egen personal från Oxelö Energi men även med hjälp av en extern firma. Enligt Boverket ska kallvattenmätare kontrolleras med avseende på felvisning med ett intervall av längst 10 år för så kallade villamätare (mätare med ett nominellt flöde av högst 2,5 m3/h). Läs mer om vattenmätare här.

I samband med besöket delas en Broschyr ut från Svenskt Vatten, som handlar om hur vi alla kan hjälpas åt att få en renare hav.
I Sverige är vi bortskämda med att alltid ha tillgång till rent vatten. Men minskar inte utsläppen av miljögifter, från framför allt varor, finns det risk för att dricksvatten och sjöar på sikt blir lika förorenade som de är i många andra länder.
I de varor som konsumenterna dagligen handlar hem finns en del miljögifter som sedan spolas ner i avloppen. Till exempel när vi sköljer ur dammtrasor och spolar ner skurvattnet eller borstar tänderna, duschar och tvättar kläder. Även om varje hushåll inte släpper ut så mycket, så blir mängden stor när alla hushåll slås samman.
Därför är det viktigt att arbeta förebyggande och på sätt minska miljöföroreningarna och genom det så hamnar mindre miljögifter i avloppssystemen. Här kan du läsa broschyren från Svenskt vatten.