Framtidens gatubelysning

Under 2017 provar Oxelö Energi på uppdrag av Oxelösund kommun, ett nytt system, ”Citytouch” för de nysinstallerade gatljusen längs med Fiskhamnsvägen. Citytouch är ett GPS-styrt belysningssystem och de 45 gatljusen styrs via en dator. Via datorn regleras bland annat ljusstyrkan och hur länge lamporna ska lysa. Systemet signalerar även för trasiga lampor och visar aktuell energiförbrukning. Testet av systemet är en del av arbetet med energibesparing och effektivisering.