Halverat matavfall i Ramdalsskolan med hjälp av EKOvågen

Ramdalsskolan och Breviksskolan deltog i projektet EKOvågen där matavfallet vägdes under en två terminer, detta för att minska mängden skolmat som kastas i soporna och göra eleverna uppmärksamma på hur stora mängderna blir sammantaget.

En våg placerades under kärlet för matavfall och eleverna kunde tydligt se sin egen påverkan när de ratade något från sin tallrik. Slutresultatet var positivt, mängden slängd mat mer än halverades på Ramdalsskolan med en minskning på 55 % och Brevikskolan fick också ett gott resultat med en minskning på 37 % jämfört med rikssnittet.

- Projektet med EKOvågen visar att det är viktigt att sprida kunskap och förståelse för frågan för att få till en attityd och beteendeförändring, säger Per Alm VD på Oxelö Energi. Oftast tänker vi som individer endast på den lilla mängd avfall vi själva står för, men sammantaget blir det förstås stora mängder. Det har varit jätteroligt att se elevernas engagemang i frågan och hur snabbt så många kan ändra sitt beteende på kort tid. Det ger hopp för framtiden!