Hushållspapper är vanligaste ”fultorkningen”

Skräp motsvarande 6 hushållspappersrullar per person och år spolas ned i Oxelösund . Den 19 november är FN:s världstoalettdag, vars syfte är att uppmärksamma sanitetsfrågor runt om i världen.

En situation som ligger bakom många fulspolningar är att toalettpappret är slut. Oftast löser vi situationen genom att ”fultorka” oss med hushållspapper som sedan spolas ned i toaletten, det visar en undersökning som YouGov har genomfört på uppdrag av Svenskt Vatten.

Var tredje svensk känner inte till att hushållspapper inte ska spolas ned i toaletten, där det riskerar att orsaka stopp och översvämningar. I Oxelösund spolas cirka 10 ton skräp ned i toaletterna varje år. Att hushållspapper är den vanligaste fultorkningen var förväntat men undersökningen visar också att en stor del av svenskarna inte känner till att hushållspapper och våtservetter inte ska spolas ned i toaletterna.

I Oxelösund orsakar hushållspapper och annat papper, som inte är toalettpapper, stora problem för reningsverk, pumpstationer och i toaletten.
– Hushållspapper, våtservetter och annat substitut till toapapper, är tyvärr en vanlig fulspolning i Oxelösund. Många känner dock inte till att det bara är toalettpapper som löses upp lätt i avloppet och därför är det enda pappret som ska spolas ner. Annat papper är en onödig påfrestning på vårt reningsverk då det kan orsaka stopp och onödiga hanteringskostnader, säger Jonny Jakobsson verksamhetschef VA på Oxelö Energi.
Hoppas på beteendeförändring
Förutom stopp i ledningar och pumpar som ger översvämningar vilket i sin tur kan leda till utsläpp av orenat avloppsvatten till våra vattendrag orsakar nedspolat hushållspapper och våtservetter en stor mängd avfall som måste rensas bort från galler och ledningar i avloppsreningsverken . Totalt rensas cirka 1 kg skräp per person och år bort från reningsverken i Sverige.

 – Vi hoppas såklart att vi genom att berätta om skillnaden mellan toalettpapper och annat papper får många att ändra sitt beteende och slänga övrigt papper bland brännbara sopor istället, men också att fulspolare tänker till innan de spolar ner saker som inte hör hemma i toaletten, säger Jonny Jakobsson på Oxelö Energi .

Undersökningen visar att sju av tio spolar ned det de fultorkar sig med. Näst vanligaste fultorkning är pappersnäsdukar.