Hyttsten för för avhämtning på återvinningscentralen

Nu kan privatpersoner hämta hyttsten, sortering 0/8 mm, kostnadsfritt på återvinningscentralen. I samarbete med SSAB Merox tillhandahåller vi deras material på återvinningscentralen. Hyttstenen kan med fördel användas hemma vid plattsättning, markavjämning eller att sanda med. Man får lasta själv och det går utmärkt att fylla både en hink eller en liten släpkärra. Det är inte tillåtet att hämta material med traktor eller som företagare. Skälet till att Merox erbjuder detta till kommuninnevånarna är att företaget har ett stort fokus på säkerhet. Via detta samarbete med återvinningscentralen kan Merox minska på privatbilismen inom SSAB:s industriområde och därigenom också minska risken för olyckor. Vi på Renhållningen är glada att vi kan vara med och bidra till att nå det målet.”