SSAB utreder fossilfri produktion

SSAB har startat en utredning angående en eventuell avveckling av masugnarna och koksverket alternativt att behålla nuvarande struktur. Projektet har ett perspektiv på upp till 10 år så det finns gott om tid att ställa om fjärrvärmeproduktionen, om det kommer att behövas. Oxelö Energi har genomfört ett antal studier över alternativ till dagens driftsituation. Ett arbete kommer nu att påbörjas med en noggrannare studie över de andra spillvärmekällorna som finns på SSAB och som inte är beroende av koksverket och masugnsdriften.

"Att vara fjärrvärmekund innebär en trygghet då det är Oxelö Energi som leverantör som hanterar de eventuella förändringar som behöver göras. Vi har en bra dialog med SSAB och jag känner mig trygg i att vi tillsammans hittar den bästa lösningen",  Per Alm, VD Oxelö Energi.