När hämtas mitt hushållsavfall om jag bor i fritidshus?

Sommarhämtning av sopor sker under följande veckor 2017

16,18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 41, 45

Övrig tid hänvisas till container/kärl för åretrunthämtning.

Vad som gäller för hämtning av latrinkärl kan du läsa mer om här

Kontakt för sidan: Kundcenter