Djur och växter i våtmarken

Växter som finns i och invid dammarna har både planterats in och flyttat in av egen kraft. Deras huvudsakliga uppgift är att hjälpa till med reningen av avloppsvattnet, men de är också föda åt många fåglar. I dammarna finns det gott om bladvass och kaveldun. Även andra mera färggranna växter, som gula svärdsliljor och röda näckrosor, har etablerat sig kring vattnet. Insekter utgör en viktig del i reningsprocessen men är också föda åt många fåglar och andra djur som finns i våtmarken. Även ormar, paddor, grodor och ödlor trivs i våtmarken. Fågellivet Det omfattande fågellivet är nog ändå det som blir mest påtagligt vid en vandring genom våtmarken. Flera arter av andfåglar lever och häckar här. Hackspettarna trivs i de döda träden, som även används som utsiktsplats av hägrar och havsörnar. Brannäs våtmark ligger strategiskt placerad mitt i flyttfåglarnas väg, både vår och höst. De stannar gärna till här för att vila och äta eftersom våtmarken erbjuder god tillgång på föda och ett gott skydd mot rovfåglar.

Kontakt för sidan: Kundcenter 

Kontakta oss

Oxelö Energi
Besöksadress
Sjögatan 28
613 81 Oxelösund

Öppettider
Telefontid
Måndag - fredag 9-14.30
Lunchstängt: 12.00-13.00
Besökstid
Besök bokas via mejl eller telefon

Telefon: 0155-388 40
Växel: 0155-388 00
kundcenter@remove-this.oxelosund.remove-this.se