Vattnets väg

Oxelösunds dricksvatten är ett blandvatten bestående av sjövatten och grundvatten. Blandningsförhållandena är cirka 50/50.
Vattnet kommer från vattenreningsverket vid Högåsen som ägs av Nyköpings och Oxelösunds kommuner gemensamt genom NOVF / Nyköping-Oxelösund Vattenverks Förbund).
Vattenverket producerar cirka 15 000 m3 per dygn Oxelösund och Nyköping har gemensamt vattenledningsnät.
I och med detta och då Nyköpings vattentorn är högre beläget än Oxelösunds så är det vattentornet i Nyköping som trycker upp vattnet i Oxelösunds vattentorn.

Vattenfakta
•2 833 kunder
•1 300 000 m3 (c:a) dricksvatten levereras per år
•1 700 000 m3 (c:a) avloppsvatten renas per år
•107 km vattenledningar
•89 km spillvattenledningar
•75 km dagvattenledningar
•2 st ventilkammare
•1 st vattentorn
•51 st pumpstationer
•1 st avloppsreningsverk med våtmark

Avloppsreningsverket

I Oxelösund finns cirka 107 km spillvattenledning. Ledningarna består av betong-, PVC- och plaströr (polyeten). För att få fram avloppsvattnet till avloppsreningsverket finns ett 50-tal pumpstationer som lyfter vattnet över delar med höglänt terräng. Vidare sköter Oxelö Energi driften av ett 40-tal så kallade villapumpstationer.

Efter avloppsreningsverket fortsätter reningsprocessen via Brannäs Våtmark.

 

 

Kontakt för sidan: Kundcenter 

Kontakta oss

Oxelö Energi
Besöksadress
Sjögatan 28
613 81 Oxelösund

Öppettider
Måndag: 8.00-17.00
Tisdag-fredag: 8.00-14.30
Lunchstängt: 12.00-13.00

Kundcenter
Telefon: 0155-388 40
Växel: 0155-388 00
kundcenter@remove-this.oxelosund.remove-this.se