Vattenmätare

Alla abonnenter debiteras mot en preliminär förbrukning, baserad på föregående års förbrukning. För att stämma av mot verklig förbrukning avläses mätarna en gång per år. Blankett för ifyllnad skickas enbart ut till de kunder som inte själva registrerar sin vattenförbrukning via hemsidan. Mätare och bygel är Oxelö Energis egendom. Ventiler tillhör fastighetsägaren. Vattenmätaren skall regelbundet kontrolleras för att säkerställa att rätt volym har registrerats.

Enligt Boverket skall kallvattenmätare kontrolleras med avseende på felvisning med ett intervall av längst
•10 år för mätare med ett nominellt flöde av högst 2,5 m3/h (villamätare)
•5 år för mätare med ett nominellt flöde av högst 10 m3/h samt
•5 år för mätare med ett nominellt flöde över 10 m3/h

I Oxelösund finns cirka 2 700 stycken så kallade villamätare och Oxelö Energi byter ut cirka 300 hundra om året. I samband med att vattenmätaren byts ut installeras ett återströmningsskydd. Detta för att säkerställa att inte vatten från den egna fastigheten ska kunna tränga ut i ledningssystemet vid eventuella fel på fastighetens va-installationer

Kontakt för sidan: Kundcenter 

Kontakta oss

Oxelö Energi
613 81 Oxelösund

Besöksadress:
Sjögatan 28

Öppettider
Måndag: 8.00-17.00
Tisdag-fredag: 8.00-14.30
Lunchstängt: 12.00-13.00

Kundcenter
Telefon: 0155-388 40
Växel: 0155-388 00
kundcenter@remove-this.oxelosund.remove-this.se