Hur fungerar avläsningen rent tekniskt?

För att klara månadsvis avläsning så krävs det att insamlingen av mätvärden sker per automatik. Det system som vi använder kan hantera avläsning av både el och fjärrvärme. Systemet fungerar enkelt uttryckt så här: Från vårt kontor tar vi kontakt med kundens elmätare med hjälp av radio till våra transformatorstationer. I transformatorstationerna omvandlas radiosignalen till en elektrisk signal som vi sänder ut på elnätet fram kundens mätare. Mätaren (eller rättare sagt dess terminal) svarar och sänder mätvärdet samma väg tillbaka till kontoret.

Kontakt för sidan: Kundcenter