Elnät

Oxelö Energi ansvarar för drift, underhåll och nybyggnad av elnätet i Oxelösund och ser till att elen kommer fram till kunderna.

Vi tillhandahåller mätutrustning och läser av mätarna så kunderna får betala för rätt mängd energi. Vi ser även till att kunderna kan byta elleverantör i Oxelösund. Oxelö Energi har personal tillgänglig dygnet runt för att se till att elnätet fungerar.

Vi har i uppdrag av Oxelösunds kommun att ansvara för underhållet av kommunens gatljus. Vi ansvarar även för drift och underhåll av el i Kustbostäder och kommunens fastigheter I Oxelösund

Fakta elnät

Oxelö Energis elnät består av

•7 280 kunder
•68 GWh transporterad elenergi per år
•2 st mottagningsstationer
•91 st transformatorstationer
•121 km 10 kV-ledningar
•336 km 0,4 kV-ledningar
Ledningsnätets totala längd ( 457 km) består av
•359 km kabel i mark
•69 km kabel i vatten
•20 km isolerad luftledning
•9 km oisolerad luftledning

Minskningen av oisolerad luftledning har under 2019 uppgått till 2 km.

Investeringskostnader 2015
Totala investerings- och underhållskostnader på elnätet under 2015 var 7,4 miljoner kronor.

Elavbrotten på vårt elnät i minuter för kund per år, baserat på ett snitt under dom senaste fem åren är:
• 11 minuter för  avbrott som inte meddelats i förväg
• 9 minuter för  avbrott som meddelats i förväg

Tillgänglighet i procent per kund under de senaste fem åren är: 99,996%

Kontakt för sidan: Kundcenter