Vem ansvarar för gatubelysningen i Oxelösund?

Oxelö Energi har i uppdrag av Oxelösunds kommun att sköta gatljusunderhållet.
Detta innebär följande: Tillsyn körs två gånger per år, i september och januari. Då görs tillsyn på samtliga områden under en treveckorsperiod.

 Felanmälningskörning innebär att vi åtgärdar släckta lampor som allmänheten felanmält. Innan varje månadsskifte ska nya lampor monteras. Körningar görs inte under juni, juli eller under tillsynsperioden om inte felen är av akut karaktär.

Seriebyten utförs varje år på en fjärdedel av gatljusnätet. Vi underhåller dessutom alla andra skador som tillhör gatljuset som kommer till vår kännedom via till exempel felanmälan.

Kontakt för sidan: Kundcenter 

Tillfälligt ändrade öppettider Kundcenter

Vi har tillfälligt ändrade öppettider från 1 juni till 31 augusti

Oxelö Energi
Besöksadress
Sjögatan 28
613 81 Oxelösund

Öppettider
Telefontid
Måndag - fredag 9.00-12.00

Besökstid
Besök bokas via mejl eller telefon

Vid akuta ärenden kontakta
Securitas 010 - 470 59 49

Telefon: 0155-388 40
Växel: 0155-388 00
oxeloenergi@remove-this.oxelosund.remove-this.se