Bli mikroproducent och producera din egen el

Att bli mikroproducent innebär att du tillverkar egen el oftast från sol- eller vindkraft. Som privatperson ger det dig möjlighet till ökad självförsörjning och du blir inte lika påverkad av elprisets upp och nergångar. Det innebär även att du kan sälja överskottet till det bolag du valt som din elleverantör, om du producerar mer el än du förbrukar. Du gör även en insats för miljön då din el som mikroproducent till största delen kommer från miljövänliga alternativ.

Kontakt för sidan: Kundcenter 

Vill du veta mer om solceller? Kontakta Nils Rönnkvist

Nils Rönnkvist
Chef Elnät
Telefon: 0155-383 08