Solceller som inspiration

Oxelö Energi har nu satt upp en solcellsanläggning på Kustbevakningens fastighet i Oxelösunds fiskehamn på Femöre. Syftet är att försörja fastigheten med egenproducerad el samt att anläggningen ska fungera som visnings- och inspirationsexempel.

Oxelö Energi vill på detta sätt visa att man med enkla medel kan värna om miljön på olika sätt. Anläggningen visar att alla kan hjälpa till att ställa om till förnybar elproduktion genom att på ett enkelt sätt installera solceller både för småhus, hyreshus och företag.

Vad är en soltimme?

 Att räkna soltimmar är ett sätt att redogöra för den faktiska tiden som solen skiner. Solskenstid är den tid då den direkta solstrålningen är större än 120 W/m². Detta mäts ofta i timmar. Solstrålningen beräknas dygnet runt på den fastighet där vi har våra solceller och mätstationen skickar ett medelvärde var 15:e minut.

Medelvärdet beräknas på följande sätt: Mätstationen registrerar hela tiden den direkta solinstrålningen, och skickar var 15:e minut ett medelvärde till oss. Innehåller det medelvärdet ett värde över 120 w/m2, räknar vi det som att det varit 15 minuter solskenstid. Får vi nästa period (15 minuter senare) ett medelvärde som innehåller ett värde under 120 w/m2, räknar vi inte dessa 15 minuter som solskenstid.

Kontakt för sidan: Kundcenter 

Tillfälligt ändrade öppettider Kundcenter

Vi har tillfälligt ändrade öppettider från 1 juni till 31 augusti

Oxelö Energi
Besöksadress
Sjögatan 28
613 81 Oxelösund

Öppettider
Telefontid
Måndag - fredag 9.00-12.00

Besökstid
Besök bokas via mejl eller telefon

Vid akuta ärenden kontakta
Securitas 010 - 470 59 49

Telefon: 0155-388 40
Växel: 0155-388 00
oxeloenergi@remove-this.oxelosund.remove-this.se