Priser och avgifter elnät 2021

Låg och högspänningspriser 2021, belopp inklusive moms

Skriv tabellbeskrivning här

Huvudsäkring

Elnät
lägenhet 16 A

Elnät

16 A

Elnät
20 A

Elnät
25 A


Fast nätavgift, kr/år


1 100,00

2 700,00

5 037,50

6 287,50


Rörlig nätavgift öre/kWhr

12,50

12,50

12,50

12,50Låg och högspänningspriser 2021, belopp inklusive moms

Skriv tabellbeskrivning här

Huvudsäkring

Elnät
35 A

Elnät

50 A

Elnät
63 A

Elnät
80 A

Elnät

100 A

Fast nätavgift, kr/år


8 306,25

10 693,75

15 418,75

21 706,25

24 481,25

Rörlig nätavgift öre/kWhr

12,50

12,50

12,50

12,50

12,50


I priset på elnät ingår

 • Drift- och underhållskostnad för nätet
 • Överföring av elenergin
 • Mätning och fakturering
 • Elsäkerhetsavgift - avgift till myndighet
 • Nätövervakningsavgift - avgift till myndighet
 • Elberedskapsavgift- avgift till myndighet

Myndighetsavgifterna är totalt 53,75 kr / år för lågspänningsleverans.

Energiskatten tillkommer utöver ovanstående priser och debiteras av Oxelö Energi. Energiskatten är en myndighetsavgift och beslutas av Riksdagen.

Effektariffer för låg- och högspänning, verksamheter

Effekttariff för låg- och högspänning, belopp inklusive moms

Skriv tabellbeskrivning här


Lågspänning

Högspänning

Fast nätavgift, kr/år


6 500,00

9 375,00

Abonnemangsavgift kr/kW/år

306,25

225,00

Högbelastningsavgift kr/kW/år

412,50

368,75

Effektuttag utöver abonerad effekt kr/kW

343,75

275,00

Energiavgift, öre/kWh

12,50

9,06 • Drift- och underhållskostnad för nätet
 • Överföring av elenergin
 • Mätning och fakturering
 • Elsäkerhetsavgift - avgift till myndighet
 • Nätövervakningsavgift - avgift till myndighet
 • Elberedskapsavgift- avgift till myndighet

Myndighetsavgifterna är totalt 53,75 kr / år för lågspänningsleverans och för högspänningsleverans 3 809 kr/ år.

Energiskatten tillkommer utöver ovanstående priser och debiteras av Oxelö Energi. Energiskatten är en myndighetsavgift och beslutas av Riksdagen.

För abonnemang tecknas skriftligt avtal med uppgifter om bland annat abonnerad effekt. Avtalet hänvisar till allmänna avtalsvillkor vad gäller anslutning och överföring av el.

Abonnemang för lågspänning tillämpas för abonnemang med effektuttag som kräver en större huvudsäkring än 100 A och med minsta abonnerad effekt på 50 kW. 

Abonnemangsavgiften baseras på abonnerad effekt och betalas med en tolftedel varje månad. Effektuttag över abonnerad effekt debiteras med 343,75 kr/kW/år för lågspänning och för högspänning 275 kr/kW/år. Vid kontroll av om överuttag skett beräknas medelvärdet av årets två högsta timvärden, där värdena är tagna från skilda månader.

Högbelastningsavgiften baseras på uttagen effekt och debiteras med en femtedel varje månad under perioden november till mars. Avgiften baseras på  månadens högsta timvärde *6.

*/ 6 Timvärde = medel av uttagen effekt under en timme. 

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer