Tillfällig anslutning, byggström

Bygger du villa eller fritidshus och behöver ström under byggtiden? Då beställer du jobbet via en auktoriserad elinstallatör. som sedan anmäler den tillfälliga anslutningen via foranmalan.nu.

Kostnad beroende på säkringstorlek

Säkringsstorlek

Pris inklusive moms

16-63 A

4 375 kr

80-125 A

4 500 kr

>125 A

Offert

Priserna gäller från och med 2023-01-01. Samtliga priser är inklusive moms.

Vald auktoriserad elinstallatör anmäler den tillfälliga anslutningen via foranmalan.nu.

En tillfällig anslutning görs generellt alltid inom elnätets befintliga kapacitet. Du som kund måste själv tillhandahålla, via din anlitade elinstallatör, ett byggskåp samt gummikabel från byggskåpet till anslutningspunkten, max 6 m. Med anslutningspunkt avses närmast lämpliga stolpe, kabelskåp eller nätstation med tillräcklig kapacitet i Oxelö Energis ledningsnät. Oxelö Energi anvisar anslutningspunkten.

Vid en tillfällig anslutning är det inte tillåtet att ansluta ett fasad- eller markmätarskåp, detta är enbart tillåtet vid permanent anslutning.

När arbetet är klart och du inte längre behöver tillfällig byggström behöver vi ett separat urkopplingsärende från din valda elinstallatör, som görs via foranmälan.nu. Du som kund får inte koppla från den tillfälliga byggströmmen själv.

Flytt av elmätare eller mätarskåp

Vill du flytta din elmätare eller ditt mätarskåp inom fastigheten eller från inomhus till utomhus? Då behöver du kontakta en auktoriserad elinstallatör som anmäler arbetet via foranmalan.nu.

Att flytta ditt mätarskåp inom fastigheten kostar 3 250 kr. Priset gäller max 25A och sträckan ledningslängd max 20 meter. Mätarskåpet bekostas av kunden. Över 20 m och 25 A pris enligt offert.

Att flytta mätare från inomhus till ett mätarskåp ute är kostnadsfritt för dig som kund hos Oxelö Energi, gäller max 25A och sträckan ledningslängd max 20 meter. Mätarskåpet bekostas av kunden. Över 20 m och 25 A pris enligt offert.

Du som kund bekostar grävning, rörförläggning samt nytt mätarskåp.

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer