Fakta om fjärrvärme-nätet

  • Antal anslutna till fjärrvärme (2020-01-01): 1165 småhus och 150 stora kunder 
  • Värmen produceras av spillvärme från SSAB. 
  • Spillvärmen består av koksgas och hyttgas.
  • Kulvertnätet är cirka 86 km, och innehåller cirka 2 100 kubikmeter vatten. 
  • Maximal effekt i nätet 35 MW 
  • Maximal framledningstemperatur 116 grader
  • Minimal framledningstemperatur 80 grader 
  • Börvärde leveransen av värme 98 % 
  • Nätförluster cirka 14%


Reservpannor
Folkegatan10MW eldningsolja
Ramdalen, 9MW eldningsolja
Panna 5, 16MW eldningsolja

Kontakt för sidan: Kundcenter 

Tillfälligt ändrade öppettider Kundcenter

Vi har tillfälligt ändrade öppettider från 1 juni till 31 augusti

Oxelö Energi
Besöksadress
Sjögatan 28
613 81 Oxelösund

Öppettider
Telefontid
Måndag - fredag 9.00-12.00

Besökstid
Besök bokas via mejl eller telefon

Vid akuta ärenden kontakta
Securitas 010 - 470 59 49

Telefon: 0155-388 40
Växel: 0155-388 00
oxeloenergi@remove-this.oxelosund.remove-this.se