Hur fungerar fjärrvärme?

Fjärrvärmen är ett miljövänligt alternativ genom att den ofta använder energiresurser som annars skulle gått förlorade.

I Oxelösund har man sedan 1979 haft ett samarbete med SSAB och det är spillvärme främst från ståltillverkningen på SSAB som används som värmekälla. Istället för att varje hushåll har en egen värmeanläggning får alla de anslutna hushållen värme från en central anläggning. De anslutna husen är sammankopplade genom ett så kallat kulvertnät, ett nätverk av sammankopplade ledningar.

I den centrala pannan på SSAB värms vattnet upp till en temperatur mellan 80-116 grader och trycks sen ut i ledningarna. För att hushållen ska kunna ta emot värmen installeras en liten fjärrvärmecentral i samband med anslutningen.I den finns två stycken värmeväxlare, en för uppvärmning och en för tappvarmvatten.

Efter att värmen från det inkommande vattnet använts leds det avkylda vattnet tillbaka till den centrala pannan, där det värms upp på nytt och trycks ut i ledningarna för att på nytt ge värme till de anslutna husen.

Kontakt för sidan: Kundcenter 

Tillfälligt ändrade öppettider Kundcenter

Vi har tillfälligt ändrade öppettider från 1 juni till 31 augusti

Oxelö Energi
Besöksadress
Sjögatan 28
613 81 Oxelösund

Öppettider
Telefontid
Måndag - fredag 9.00-12.00

Besökstid
Besök bokas via mejl eller telefon

Vid akuta ärenden kontakta
Securitas 010 - 470 59 49

Telefon: 0155-388 40
Växel: 0155-388 00
oxeloenergi@remove-this.oxelosund.remove-this.se