Synpunkter och klagomål

För ärendehantering gällande synpunkter och klagomål skall du i första hand vända dig till  kundcenter. Ärendet kommer att besvaras inom 5 arbetsdagar med besked om hur vi arbetar vidare med ditt ärende. Om tvist skulle uppstå kan du få opartisk rådgivning från andra instanser.

Kontakt för sidan: Kundcenter