För 800 kr per år får du genom ett serviceavtal följande...

  • ett servicebesök varannat år inför vintern där de kontrollerar funktion och eventuella felaktigheter på värmeväxlaren. 
  • Vid fel byter vi ut skadade och trasiga delar till självkostnadspris.
  • Vid fel ringer kunden till vårt kundcenter som kallar ut personal för åtgärd. 
  • Vid akuta problem under icke kontorstid gäller vårt journummer. 
  • Arbetstid och restid ingår serviceavtalet.
  • Serviceavtal kan tecknas för villa/småhus.
  • Oxelö Energi gör en besiktning av anläggningen innan ett avtal kan tecknas.

Kontakt för sidan: Kundcenter 

Tillfälligt ändrade öppettider Kundcenter

Vi har tillfälligt ändrade öppettider från 1 juni till 31 augusti

Oxelö Energi
Besöksadress
Sjögatan 28
613 81 Oxelösund

Öppettider
Telefontid
Måndag - fredag 9.00-12.00

Besökstid
Besök bokas via mejl eller telefon

Vid akuta ärenden kontakta
Securitas 010 - 470 59 49

Telefon: 0155-388 40
Växel: 0155-388 00
oxeloenergi@remove-this.oxelosund.remove-this.se