Varför fjärrvärme ?

Fjärrvärme är en pålitlig och effektiv värmekälla. Den har hög tillförlitlighet och en bra värmereglering och ger lägre energiförbrukning.

Fjärrvärme är miljövänligt Befintlig industrigas eldas i ett effektivt kraftvärmeverk. Inga extra utsläpp eller påverkan på miljön sker.

Fjärrvärme bidrar till minskat elberoende Genom att ersätta direktverkande el med fjärrvärme bidrar du till att minska elförbrukningen och därmed elberoendet. Spillvärme finns hos SSAB Fjärrvärmen i Oxelösund har funnits i över 30 år och startade som ett samarbete mellan Oxelösunds kommun och SSAB. SSAB levererar spillvärme från sin produktion och den värmer redan idag privatbostäder, hyresfastigheter och industrilokaler.

Kontakt för sidan: Kundcenter 

Tillfälligt ändrade öppettider Kundcenter

Vi har tillfälligt ändrade öppettider från 1 juni till 31 augusti

Oxelö Energi
Besöksadress
Sjögatan 28
613 81 Oxelösund

Öppettider
Telefontid
Måndag - fredag 9.00-12.00

Besökstid
Besök bokas via mejl eller telefon

Vid akuta ärenden kontakta
Securitas 010 - 470 59 49

Telefon: 0155-388 40
Växel: 0155-388 00
oxeloenergi@remove-this.oxelosund.remove-this.se