Om oss

Oxelö Energi är ett kommunägt bolag och ingår sedan 2001 tillsammans med Kustbostäder i en av kommunen ägd kommunkoncern. Kommunfullmäktige utser företagets styrelse och lekmannarevisorer.

Oxelö Energi köper administrativa tjänster inom personal, ekonomi, marknad och kundtjänst av Kustbostäder.

Oxelö Energi är ett kundorienterat fullserviceföretag. Vårt mål är att skapa största möjliga nytta för dig som kund med minsta möjliga miljö- och klimatpåverkan.

Våra verksamhetsområden omfattar tjänster inom el, fjärrvärme, stadsnät, renhållning, vatten och avlopp. Vi verkar för att ge våra kunder en säker leverans och service.

Vision
Vi ska på ett aktivt och tydligt sätt verka för ett växande och välmående Oxelösund.

Affärsidé
Vi ska inom våra verksamhetsområden på ett aktivt och tydligt sätt, tillgodose samhällsnytta på ett affärsmässigt sätt.

Kontakt för sidan: Kundcenter 

Tillfälligt ändrade öppettider Kundcenter

Vi har tillfälligt ändrade öppettider från 1 juni till 31 augusti

Oxelö Energi
Besöksadress
Sjögatan 28
613 81 Oxelösund

Öppettider
Telefontid
Måndag - fredag 9.00-12.00

Besökstid
Besök bokas via mejl eller telefon

Vid akuta ärenden kontakta
Securitas 010 - 470 59 49

Telefon: 0155-388 40
Växel: 0155-388 00
oxeloenergi@remove-this.oxelosund.remove-this.se