Loggan för Oxelösunds kommun

Mätarbyte

Nya lagkrav för elmätare gör att vi även byter mätare för fjärrvärme och vatten.

Regeringen har infört nya funktionskrav för elmätare vilket innebär att alla elmätare i Sverige ska bytas ut innan 2025. De nya mätarna är förberedda för digitala tjänster som kan hjälpa dig att hitta hushållets energitjuvar. Det ger dig som kund bättre möjlighet att minska både energiförbrukning och kostnader.

I samband med mätarbytet inför vi ett nytt system för att samla in mätvärden. För att kunna dra nytta av att använda samma mätvärdessystem byter vi samtidigt ut mätarna för fjärrvärme och vatten.

Läs mer om mätare el

Läs mer om mätare vatten

Läs mer om mätare fjärrvärme