Allmän information för dig som är styrelsemedlem

Förlorad arbetsinkomst

Om du arbetar och vill begära ersättning för din förlorade arbetsinkomst använder du blanketten Intyg om förlorad arbetsinkomst.

Du behöver bara fylla i den under följande förutsättningar:

  • Det är första gången du begär förlorad arbetsinkomst
  • Vid byte av arbete
  • Vid förändrad lön

Tänk på att den senaste inskickade blanketten är underlag för utbetalning av förlorad arbetsinkomst, ansvaret för att senaste förändring är inskickad ligger på dig som styrelsemedlem.

Vid kurstillfällen och liknande  som är utöver styrelsesammanträden finns blanketten Utbetalning av förlorad arbetsinkomst utöver sammanträde.

På Oxelösunds kommuns hemsida kan du läsa mer om läsplattor samt annan information för dig som är förtroendevald. https://www.oxelosund.se/kommun-och-politik/for-dig-som-ar-fortroendevald/

 

 

 

Kontakt för sidan: Kundcenter 

Tillfälligt ändrade öppettider Kundcenter

Vi har tillfälligt ändrade öppettider från 1 juni till 31 augusti

Oxelö Energi
Besöksadress
Sjögatan 28
613 81 Oxelösund

Öppettider
Telefontid
Måndag - fredag 9.00-12.00

Besökstid
Besök bokas via mejl eller telefon

Vid akuta ärenden kontakta
Securitas 010 - 470 59 49

Telefon: 0155-388 40
Växel: 0155-388 00
oxeloenergi@remove-this.oxelosund.remove-this.se