Loggan för Oxelösunds kommun

Sofia Rappestad ny Miljö-och renhållningschef på Oxelö Energi

Med en bakgrund som Miljökonsult kommer Sofia Rappestad att arbeta med att driva renhållningsarbetet framåt och att utveckla avfallshanteringen i Oxelösund.

I uppdraget som Miljö- och renhållningschef kommer Sofia att arbeta med lokala projekt som utbyggnaden av Återvinningscentralen och utveckling av Benjamins Återbruk men även med mer globala frågor som hur Oxelö Energi kan bidra till att nå målen i Agenda 30, FN:s globala mål, som handlar om att FN:s medlemsländer ska verka för en mer hållbar utveckling i världen.

- Jag är en ambitiös, målinriktad person som gärna bidrar till en positiv stämning och känner ett stort engagemang för mina uppgifter, berättar Sofia. Efter att jag arbetat som miljökonsult i två år kände jag att det var dags för mig att söka efter en ny utmaning. När jag såg annonsen om tjänsten på Oxelö Energi kände jag direkt att det var ett jobb som jag ville ha. Natur- och miljöfrågor har alltid engagerat mig och att få möjligheten att utveckla avfallshanteringen och det dagliga arbetet med återvinningscentralen känns väldigt spännande och roligt. Ett mål jag har är att skapa ett inspirerande miljöarbete tillsammans med ett bra arbetsklimat som präglas av glädje och samarbete där vi växer tillsammans som människor och organisation. Läs hela intervjun i tidningen Mgazinet på Mediamix webbplatslänk till annan webbplats

Fakta om fjärrvärmenätet
  • Antal anslutna till fjärrvärme (2020-01-01): 1165 småhus och 150 stora kunder
  • Värmen produceras av spillvärme från SSAB.
  • Spillvärmen består av koksgas och hyttgas.
  • Kulvertnätet är cirka 86 km, och innehåller cirka 2 100 kubikmeter vatten.
  • Maximal effekt i nätet 35 MW
  • Maximal framledningstemperatur 116 grader
  • Minimal framledningstemperatur 80 grader
  • Börvärde leveransen av värme 98 %
  • Nätförluster cirka 14%
  • Reservpannor, 3 st