Oxelösunds logga

Publiceringsdatum:

Kommunfullmäktige beslutade att höja renhållningstaxan under 2021 - Ett steg mot hushållsnära sopsortering

Årets justering av renhållningstaxan blir högre jämfört med tidigare år. Den främsta orsaken är ökade kostnader på grund av den nya avfallsförbränningsskatten som infördes tidigare i år och som gjort att behandlingskostnaden för avfall som går till förbränning har blivit dyrare.

Den nya avfallsförbränningsskatten har införts för att vi i Sverige måste bli bättre på att sortera avfallet rätt och lägga så lite sopor som möjligt i det gröna kärlet, som går till förbränning. Vi på Oxelö Energi planerar att införa så kallad, hushållsnära sopsortering, om ett antal år. Detta kommer innebära att varje hushåll i Oxelösund får möjlighet att sortera sitt avfall enklare och på rätt sätt i anslutning till sin bostad. Det blir som att ha en egen mindre återvinningstation på nära håll där förpackningar i metall, glas, papper och plast enkelt kan samlas in jämte tidningar, matavfall och brännbart avfall.

Det innebär även att ansvariga fastighetsägare för flerfamiljshus och samfällighetsföreningar behöver förbereda införande av hushållsnära sopsortering och göra det enkelt för de boende att göra rätt och slänga avfallet på ett korrekt sätt.

I nuläget köper Oxelö Energi förbränningstjänsten av Tekniska Verken i Linköping, allt insamlat avfall från det gröna sopkärlet bränns och blir sedan till fjärrvärme i Linköping. Allt matavfall i Oxelösund som samlas in från det bruna sopkärlet, går till förgasningsanläggningen och blir till biogas som sedan används som fordonsbränsle.

Oxelö Energi har även fått högre kostnader för att driva återvinningscentralen eftersom mängden avfall har ökat. Den beslutade höjningen på cirka 20 % motsvarar en ökad kostnad för ett normalstort hushåll med cirka 25 kr per månad.

Vi på Oxelö Energi återkommer under senare delen av 2021 med mer information kring den framtida planering av hushållsnära sopsortering och hur det kommer att införas i Oxelösund.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer