Oxelösunds logga

Granliden- utbyggnad

Nu bygger vi ut vatten och avlopp i Granliden

I Oxelösund finns stora möjligheter till attraktivt boende med närhet till natur och hav. Fler och fler som bor i fritidshusområden väljer att bli åretruntboende, vilket är glädjande. Därmed övergår fler fritidshusområden i Oxelösund till boende året om och vi anlägger därför kommunalt vatten och avlopp i flertalet områden. Detta för att kunna leva upp till kraven på bra dricksvatten och bättre rening av avloppsvattnet. Nu bygger vi ut den kommunala vatten- och avloppsanläggningen till Granliden. När anläggningen är utbyggd och godkänd för användning kommer Oxelö Energi att ta över driften och underhållet.

I samband med utbyggnationen av vatten och avlopp kommer även Oxelö Energi att bygga ut bredbandsnätet. Boende i Granliden kommer därmed även att få möjlighet att ansluta sin fastighet till stadsnätet i Oxelösund.

Granlidens elnät går i dag via luftledningar, dessa ledningar kommer att ersättas och förstärkas med ett nytt elnät som kommer att grävas ner i marken. Alla dessa insatser kommer att göra Granliden väl rustat för att bo i, året om.

I broschyren under Mer information beskrivs processen med utbyggnationen av kommunalt vatten- och avloppsledningsnät, samt vilka kostnader och avgifter du som fastighetsägare kan få. Där kan du även läsa om vad som gäller för Vattenmätare och Allmänna bestämmelser för användande av Oxelösunds kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning.

Arbetet beräknas pågå under 2020

Vi hoppas du har överseende och förståelse för att det under tiden för arbetet kan förekomma
• Kapning av grenar och träd i närhet till schakten
• Tillfällig flytt av ledningar
• Tillfälliga stationer för sophämtning där det behövs
• Sprängning
• Begränsad framkomlighet
• Mycket oväsen
• Leriga vägar
• Tillfälliga parkeringar

Men allt detta krävs för att Granliden ska kunna omvandlas till ett område att bo bra i hela året runt.

Tack för din förståelse!

Sidan uppdaterad:

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.

Läs mer