Från fritidshus till åretruntboende. Nu bygger vi ut i Granliden

I Oxelösund finns stora möjligheter till attraktivt boende med närhet till natur och hav. Fler och fler som bor i  fritidshusområden väljer att bli...

Läs mer

Byte till fjärravlästa vattenmätare pågår

Under de närmaste fem åren kommer arbete pågå med att byta ut de befintliga vattenmätarna mot fjärravlästa mätare. Miljö & Teknik i Norrköping är den...

Läs mer

Årets hållbarhetspris

Vid Oxelösundsgalan lördag 6 december delades årets hållbarhetspris ut till Berit och Kenneth Karlsson. Genom att göra aktiva miljömedvetna val i...

Läs mer

Välkommen på årets fjärrvärmeträff

Välkommen till årets fjärrvärmeträff i Oxelösund onsdag 27 november 18.00 i Eventsalen på Koordinaten. Vi presenterar hur vi arbetar med att utveckla...

Läs mer

Nu använder vi drönare vid felsökning på fjärrvärmenätet

Vi har börjat använda oss av drönare med värmekamera för att söka och förebygga eventuella läckor på fjärrvärmenätet. Ledningarna blir äldre och...

Läs mer

Ändrade dagar för kvällsöppet på Återvinningscentralen

Från och med fredag 1 november byter vi till att ha kvällsöppet måndagar och onsdagar 11.00 - 19.00 på Återvinningscentralen på Föreningsgatan i...

Läs mer

Vi ökar din trygghet vid elhandel

Nu ökar vi på Oxelö Energi säkerheten för dig som kund i Oxelösund. Eftersom det förekommer oseriösa elhandlare som bedriver oetisk försäljning, som...

Läs mer

Besök på reningsverket

Brevikskolans alla 7:e klassare har varit på studiebesök i omgångar på Oxelö Energis reningsverk. Totalt 100 elever har tillsammans med sina lärare...

Läs mer

Det är lätt att sortera matavfall

När du gör det bidrar du till att rädda jorden. Matavfallet ger oss biogas som bränsle, och biogödsel som återför viktig näring till vår åkermark –...

Läs mer

Vattentornet julbelyst

Som en start på julfirandet har Oxelö Energi i år valt att belysa vattentornet i rött och vitt. Den nya belysningen kommer att vara kvar och användas...

Läs mer