Besök på reningsverket

Brevikskolans alla 7:e klassare har varit på studiebesök i omgångar på Oxelö Energis reningsverk. Totalt 100 elever har tillsammans med sina lärare fått en guidad rundvisning  där de fått följa "Vattnets väg" från smutsigt avloppsvatten genom hela reningsprocessen till det sista reningssteget genom Brannäs våtmark.

Självklart har de nu även koll på de tre saker som ska ner i toaletten. Kiss, bajs och toapapper. Inget annat.

Alla fick en varsin vattenflaska och en miljötratt och laddade med kunskap kan de nu sprida informationen om hur vi bäst tar hand om vårt värdefulla vatten.