Byte till fjärravlästa vattenmätare pågår

Under de närmaste fem åren kommer arbete pågå med att byta ut de befintliga vattenmätarna mot fjärravlästa mätare. Miljö & Teknik i Norrköping är den firma som utför vattenmätarbyten på uppdrag åt Oxelö Energi. Bytet innebär att du i framtiden inte behöver läsa av din vattenmätare manuellt utan det kommer att ske via fjärravläsning. Tills det nya systemet fungerar fullt ut ber vi dig dock att läsa av vattenmätaren manuellt. Bytet medför inga kostnader för dig som kund och Miljö & Teknik tar kontakt med dig när det är dags att byta mätare hos dig.