Elens dag torsdag 23 januari

Vårt moderna samhälle är helt beroende av el. Samhällets hjul snurrar med hjälp av el och det gör vardagen både bekväm och säker - oftast helt utan att det märks. Väl värt att fira! Sedan 2014 firas Elens dag den 23 januari

Startåret var 1876, därmed är det 144 år sedan el användes för första gången i Sverige. På ett sågverk i Dalarna riggades en lampa upp för att förlänga arbetsdagen efter mörkrets inbrott. I början av elens utveckling var det få förunnat att ha till gång till el men idag är det näst intill omöjligt att tänka oss en vardag utan el då den är så starkt utvecklad.

Enbart elledningarna i Sverige räcker till 14 varv runt jordklotet. I Oxelösund finns en liten, liten del av alla dessa ledningar, lite drygt 400 km. Flertalet av våra elledningar är nergrävda vilket gör att Oxelö Energi har en hög leveranssäkerhet av el till sina kunder. Och arbetet pågår med att byta ut kvarvarande luftledningar till förläggning i mark, för ytterligare stärka och få ett robust elnät för framtida permanenta fastigheter.

I dagens samhälle är vi beroende av enorma mängder el och att aktivt arbeta för att minska elförbrukningen och erbjuda miljövänliga alternativ är en del i Oxelö Energis hållbarhetsarbete. Under 2020 fortsätter vi arbetet med att bland annat

  • installera el-laddstoplar för elbilar på centrala delar i Oxelösund. Visste du att den första elbilen konstruerades redan 1891 i USA?  Nu är elbilarna dock hetare än någonsin och i Sverige ökade andelen bilar som drivs enbart på el med hela 205 % mellan januari och september 2019.
  • fortsätta försäljningen av solceller. Vi ser att intresset är stort och att många vill bidra till ett hållbart samhälle genom att sätta upp solceller       
  • slutföra utbytet till nya LED-armaturer på gång och cykelvägarna i Oxelösund. Vi har hittills bytt ut 3 100 av de närmare 4 000 armaturerna och minskat energiförbrukningen med 40 %.   
  • påbörja el-mätarbyten med bättre och smartare mätare som kan mäta energi och effekt på ett bättre sätt än tidigare samt se avbrott i realtid