För tillfället kan vi inte ta emot betong på återvinningcentralen

För tillfället kan vi inte ta emot betong på återvinningscentralen på Föreningsgatan på grund av ändrade rutiner hos den mottagningsanläggning vi tidigare samarbetet med. Vi arbetar med att hitta en lösning på detta.