Från fritidshus till åretruntboende. Nu bygger vi ut i Granliden

I Oxelösund finns stora möjligheter till attraktivt boende med närhet till natur och hav. Fler och fler som bor i  fritidshusområden väljer att bli åretruntboende, vilket är glädjande. Därmed övergår fler fritidshusområden i Oxelösund till boende året om och Oxelö Energi anlägger därför kommunalt vatten och avlopp i flertalet områden. Detta för att kunna leva upp till kraven på bra dricksvatten och bättre rening av avloppsvattnet. Just nu pågår arbete med att bygga ut den kommunala vatten- och avloppsanläggningen till Granliden. I samband med utbyggnationen av vatten och avlopp kommer även Oxelö  Energi att bygga ut bredbandsnätet. Det innebär att boende i Granliden även får möjlighet att ansluta sin fastighet till stadsnätet i Oxelösund. Granlidens elnät går i dag via luftledningar, dessa ledningar kommer att ersättas och förstärkas med ett nytt elnät som kommer att grävas ner i marken. Alla dessa insatser kommer att göra Granliden väl rustat för att bo i, året om. Läs mer här