Nu använder vi drönare vid felsökning på fjärrvärmenätet

Vi har börjat använda oss av drönare med värmekamera för att söka och förebygga eventuella läckor på fjärrvärmenätet. Ledningarna blir äldre och kräver mer underhåll. Med drönare kan vi nu upptäcka och åtgärda störningar på fjärrvärmenätet på ett smidigt sätt i ett tidigare skede. Flygning med drönare sker enbart där fjärrvärmeledningarna finns.