Världsvattendagen 22 mars

Många i Sverige tar rent och friskt vatten för givet. I samband med Världsvattendagen uppmärksammar Oxelö Energi tillsammans med Svenskt Vatten värdet av vårt vatten. Fler måste förstå hur viktigt det är att vi tar hand om vattnet nu om vi ska ha tillgång till samma kvalitet i framtiden.

Världsvattendagen infaller den 22 mars varje år. Det är en FN-dag som uppmärksammar de vattenutmaningar som världen står inför. Årets tema bygger på ett av de globala hållbarhetsmålen, att säkerställa tillgång till rent vatten för alla, år 2030.

I årets Världsvattendag vill vi uppmärksamma den mänskliga rättigheten att ha tillgång till vatten- vem du än är, vart du än är.