Vattenläcka vid Frösängs gärde

En kylvattenledning till SSAB har under natten till tisdagen fått läckage.

Under natten har kylvattenledningen till SSAB fått läckage vid Frösängs gärde. Undersökningar pågår och reparationsarbeten inleds så snart som möjligt.

Delar av gång- och cykelvägnätet kommer att vara avstängt under tiden återställningsarbetet pågår och delar av Frösängs gärde kommer att vara ett arbetsområde med tung trafik.