Två soptunnor för bättre miljö

Oxelö Energi står för insamlingen av hushållsavfallet i Oxelösunds kommun. Idag hanteras alla hushållssopor gemensamt med Nyköping där Björshults avfallsanläggning är navet i samarbetet.

Vi hanterar dem i två flöden så kallat tvåkärlssystem. Ett kärl för komposterbart avfall och ett för brännbart. På så sätt får vi större valmöjligheter av den framtida hanteringen av avfallet.

Sortera själv - spara miljön
Genom att du sorterat själv på plats redan innan vi hämtar dina sopor slipper vi ett led i sophanteringen. Detta bidrar i sin tur till minskade transporter och en bättre miljö.

Hämtning av sopkärlen
Det bruna och det gröna sopkärlet töms varannan vecka. Lämpligen placerar du kärlen bredvid varandra. Samma regler gäller för det bruna som det gröna vad det gäller avgift för gångavstånd. Undvik att placera kärlen i direkt solljus då för mycket värme gör att nedbrytning av avfallet går snabbare och ger dålig lukt. Flytta om möjligt in kärlen i skuggan under den varmare delen av året.

Rengöring av sopkärlen
För allas trevnad behöver kärlen regelbundet rengöras. Tvättvattnet kan med fördel tömmas på gräsmattan eller grusgången om inget avlopp finns  

Kontakt för sidan: Kundcenter 

Tillfälligt ändrade öppettider Kundcenter

Vi har tillfälligt ändrade öppettider från 1 juni till 31 augusti

Oxelö Energi
Besöksadress
Sjögatan 28
613 81 Oxelösund

Öppettider
Telefontid
Måndag - fredag 9.00-12.00

Besökstid
Besök bokas via mejl eller telefon

Vid akuta ärenden kontakta
Securitas 010 - 470 59 49

Telefon: 0155-388 40
Växel: 0155-388 00
oxeloenergi@remove-this.oxelosund.remove-this.se