Världsmästare i källsortering!

Ett mått på hur bra du är på att källsortera är hur mycket sopor du har kvar i soppåsen därhemma. Efter att du lämnat in allt som går att återvinna och slängt matavfallet där det hör hemma, i den bruna påsen eller på komposten

Har du lite i soppåsen? Bra jobbat!
Du har bevisat att du är världsmästare i källsortering!

Visste du att inbyggda batterier finns i väldigt många apparater och varor som man kanske inte alltid tänker på? Eltandborstar, leksaker, hushållsapparater, verktyg, med mera. Det är viktigt att dessa produkter slängs som elavfall det vill säga farligt avfall. Sorterar du rätt minskar miljögifterna i naturen och det blir möjligt att återvinna materialet i batterierna.

Kontakt för sidan: Kundcenter