Återvinningsstationer

I Oxelösund finns det 6 stycken återvinningsstationer som Förpacknings och tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för.
FTI har det samlade ansvaret för återvinningsstationerna. För hämtning och tömning av de olika materialslagen ansvarar respektive hämtningsentreprenör, som även ansvarar för att forsla bort tillhörande materialslag som hamnat utanför behållaren.

Kustbostäders uppgift och ansvar är att hålla de allmänna vägarna fram till återvinningsstationerna framkomliga. Allmän städningen av återvinningsstationerna ansvarar FTI för.  
I deras uppdrag ingår även snöskottning och sandning vid och kring behållarna.

Tycker du att det är stökigt kring återvinningsstationerna kontaktar du FTI. Ange stationens adress, materialslag och tidpunkt för iakttagelsen. Händer ingenting vänligen hör av er till Oxelösunds kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, som kan agera vidare i frågan.

Kontakt för sidan: Kundcenter 

Hur sorterar jag mitt avfall?