Avtal och priser

Miljöstyrande taxa
Oxelö Energi använder en så kallad miljöstyrande taxa. Detta innebär att ju bättre kunden är på att källsortera hushållsavfallet och lämna förpackningar och tidningar till återvinning, ju lägre taxa får kunden. Möjligheten att välja bort sortering finns, men då blir taxan högre. Detta beror på att mängden brännbart ökar och kostnaden för att hantera det brännbara avfallet blir då dyrare. Framtagen taxa ger även möjlighet att ta ut avgift för bland annat felsortering och överfulla kärl, för att på så sätt kunna påverka kunderna mot en mer miljöriktig hantering av hushållsavfallet.

 

Renhållningsordning, renhållningstaxa och avfallsplan finns att läsa  under Mer information.

Kontakt för sidan: Kundcenter 

Kontakta oss

Oxelö Energi
Besöksadress
Sjögatan 28
613 81 Oxelösund

Öppettider
Telefontid
Måndag - fredag 9-14.30
Lunchstängt: 12.00-13.00
Besökstid
Besök bokas via mejl eller telefon

Telefon: 0155-388 40
Växel: 0155-388 00
kundcenter@remove-this.oxelosund.remove-this.se


Mer information