Slamsugning av enskilt avlopp

Nyköpings kommun har tidigare utfört tjänsten med att tömma enskilda avloppsanläggningar i Oxelösund. Sedan årsskiftet ansvarar Oxelö Energi för slamtömning i Oxelösund och anlitar FORIA för denna tjänst.

Bokning av slamtömning
Om du behöver boka slamtömning kontaktar du FORIAs trafikledning på telefon 010-474 50 40. Tömning sker vardagar mellan 7.00-16.00. Har du andra frågor är du välkommen att kontakta Oxelö Energis kundcenter på 0155-388 40.

För att vår entreprenör ska kunna tömma din avloppsanläggning gäller följande regler

Brunnslock

  • Locket får väga max 15 kilo. Om ditt lock är tyngre än angiven maxvikt måste du byta ut ditt tunga lock mot ett lättare!
  • Röj växtligheten kring tömningsstället (brunnen eller tanken) så att det är fritt från buskar, nässlor, tistlar och annat som hindrar arbetet.
  • Markera var brunnen är placerad, så att den är lätt att hitta.
  • På vintern bör du se till att brunnslocket till din slambrunn eller tank inte är täckt med snö eller är fastfruset. Om brunnslocket döljs av snö eller är fastfruset försvårar det arbetet.

Slangdragning

  • För att slangdragningen ska kunna utföras måste den väg där slangen dras vara fri från hinder i form av till exempel staket, murar, stubbar, planteringar eller annan växtlighet.
  • Undvik nivåskillnad i möjligaste mån.
  • Vid nyanslutning, kontakta Miljö-och samhällsbyggnadskontoret, miljo@remove-this.oxelosund.remove-this.se för att ta del av vad som gäller vid nyanslutning av enskilt avlopp. Läs mer här

 

 

 

 

Kontakt för sidan: Kundcenter 

Tillfälligt ändrade öppettider Kundcenter

Vi har tillfälligt ändrade öppettider från 1 juni till 31 augusti

Oxelö Energi
Besöksadress
Sjögatan 28
613 81 Oxelösund

Öppettider
Telefontid
Måndag - fredag 9.00-12.00

Besökstid
Besök bokas via mejl eller telefon

Vid akuta ärenden kontakta
Securitas 010 - 470 59 49

Telefon: 0155-388 40
Växel: 0155-388 00
oxeloenergi@remove-this.oxelosund.remove-this.se